CHM123, Xiangqi Up score: 2525 W1053D14L859
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CHM123 (2502) Magicking (2359) 26
2 win Le (2541) CHM123 (2466) 38
3 win CHM123 (2458) Hieudaica88 (2210) 23
4 win Hieudaica88 (2219) CHM123 (2449) 31
5 win CHM123 (2429) Xuantocdo (2583) 35
6 lose CHM123 (2441) Xuantocdo (2571) 17
7 lose Xuantocdo (2559) CHM123 (2453) 19
8 lose CHM123 (2466) Xuantocdo (2546) 32
9 win Xuantocdo (2565) CHM123 (2447) 34
10 lose CHM123 (2460) Xuantocdo (2552) 25
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CHM123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames