cucxuongkho, Xiangqi Up score: 2314 W633D6L568
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win AQxudong (2314) cucxuongkho (2298) 19
2 win cucxuongkho (2281) AQxudong (2331) 12
3 win Jue02 (2153) cucxuongkho (2269) 36
4 win Jue02 (2166) cucxuongkho (2256) 27
5 win sie2 (2127) cucxuongkho (2244) 36
6 win happytuong (2047) cucxuongkho (2236) 17
7 win happytuong (2055) cucxuongkho (2228) 45
8 lose AQxudong (2269) cucxuongkho (2243) 19
9 win cucxuongkho (2226) AQxudong (2286) 16
10 lose cucxuongkho (2242) congsuat (2237) 15
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cucxuongkho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames