BMBT, Xiangqi Up score: 2447 W662D10L580
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jue02 (2328) BMBT (2467) 20
2 win BMBT (2455) Jue02 (2340) 38
3 lose VietHoang (2440) BMBT (2490) 49
4 lose BMBT (2509) VietHoang (2398) 32
5 lose BMBT (2529) venus (2395) 19
6 win venus (2407) BMBT (2517) 29
7 win BMBT (2485) Phuongmai (2501) 20
8 win BMBT (2447) Le (2562) 33
9 win TieuLinh09 (2648) BMBT (2401) 45
10 lose HungMai (2492) BMBT (2429) 10
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BMBT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames