BHS_bkp, Xiangqi Up score: 2806 W304D3L184
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BHS_bkp (2791) LyHanThu (2491) 44
2 win BHS_bkp (2772) anh217 (2565) 49
3 win quehuong1972 (2638) BHS_bkp (2747) 34
4 win BHS_bkp (2729) khang_nguyen (2493) 45
5 win BHS_bkp (2714) Kitam999 (2423) 29
6 win quehuong1972 (2487) BHS_bkp (2695) 14
7 lose toi1982 (2410) BHS_bkp (2745) 11
8 win BHS_bkp (L0) Magicking (L0) 31
9 win tuan0902454 (L0) BHS_bkp (L0) 35
10 draw BHS_bkp (L0) Em_Chua_18 (L0F) 1
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BHS_bkp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames