zhao88
Cờ nhanh: 1396 W8168D156L16705
Cờ chậm: 1421 W40D0L93)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose can (1404) zhao88 (1412) 22F
2 win zhao88 (1396) can (1420) 31F
3 win zhao88 (1379) thuahoai242 (1431) 36F
4 win Shutandplay (1366) zhao88 (1363) 39F
5 lose zhao88 (1379) Shutandplay (1350) 18F
6 lose zhao88 (1393) choico26 (1438) 21F
7 lose zhao88 (1408) choico26 (1423) 22F
8 lose bigman333 (1507) zhao88 (1421) 49F
9 lose zhao88 (1435) bigman333 (1493) 30F
10 win zhao88 (1420) Rambo1 (1399) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zhao88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames