x_lam
Cờ nhanh: 1860 W2193D243L1978
Cờ chậm: 1965 W5115D1148L4560)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Saigongo (1789) x_lam (1878) 29F
2 win x_lam (1864) Saigongo (1803) 38F
3 win Chuvinh1950 (1908) x_lam (1847) 31F
4 lose ChoiKhong (1899) x_lam (1861) 15F
5 lose x_lam (1876) ChoiKhong (1884) 22F
6 lose mary234 (1852) x_lam (1893) 45F
7 win cano1 (2067) x_lam (1849) 23F
8 lose x_lam (1870) cano1 (2046) 28F
9 lose jmarcel (1935) x_lam (1884) 3F
10 win x_lam (1873) vuaco (1721) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by x_lam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames