weiwei
Cờ nhanh: 1560 W7D0L3
Cờ chậm: 1644 W7015D562L6775)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose weiwei (1658) hoinha (1699) 31S
2 win weiwei (1639) hoanghaht (1761) 64S
3 win Tuanadam (1532) weiwei (1626) 20S
4 lose weiwei (1645) Tuanadam (1513) 59S
5 lose weiwei (1660) vtran (1677) 28S
6 lose vtran (1661) weiwei (1676) 67S
7 win weiwei (1664) Langdzu (1549) 36S
8 win weiwei (1652) quinn (1534) 36S
9 lose weiwei (1667) phanthiet95 (1687) 19S
10 win weiwei (1650) binhton2 (1707) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weiwei, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames