warrior46
Cờ nhanh: 1549 W13937D1459L13381
Cờ chậm: 2021 W2692D793L2282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CSC (1588) warrior46 (1532) 39F
2 win warrior46 (1516) MarkMan (1530) 38F
3 win Dragon0 (1520) warrior46 (1500) 46F
4 draw warrior46 (1500) Dragon0 (1520) 35F
5 lose warrior46 (1516) xianxxxqq (1500) 24F
6 lose warrior46 (1531) TuanAnhC (1558) 23F
7 lose TuanAnhC (1542) warrior46 (1547) 24F
8 lose atam (1745) warrior46 (1557) 27F
9 lose warrior46 (1568) atam (1734) 46F
10 win warrior46 (1555) quangcan (1461) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by warrior46, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames