warrior46
Cờ nhanh: 2065 W10452D1177L10011
Cờ chậm: 1941 W2138D613L1803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DanHocNghe (1990) warrior46 (1904) 29S
2 lose warrior46 (1920) thanthoai82 (1890) 52S
3 lose maquy3102 (1997) warrior46 (1949) 75S
4 lose warrior46 (1977) Ma_Chao (2040) 60S
5 lose warrior46 (1990) cttruong (2083) 63S
6 lose cttruong (2069) warrior46 (2004) 27S
7 lose PeterLiem (2040) warrior46 (2035) 78S
8 lose cophonui (1886) warrior46 (2078) 55S
9 draw nguyentuan12 (2028) warrior46 (2079) 59S
10 lose yan (2051) warrior46 (2079) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by warrior46, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames