Diem_Trinh
Cờ nhanh: 1543 W7886D448L8068
Cờ chậm: 1511 W2D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hobokiller (1420) Diem_Trinh (1563) 10F
2 lose Diem_Trinh (1576) tankntank2 (1648) 34F
3 lose tankntank2 (1634) Diem_Trinh (1590) 59F
4 win Diem_Trinh (1575) sunnymicha (1549) 57F
5 lose Thanhhai1079 (1496) Diem_Trinh (1593) 34F
6 lose Diem_Trinh (1607) Heloyou (1655) 51F
7 lose Heloyou (1640) Diem_Trinh (1622) 33F
8 win Mire84 (1583) Diem_Trinh (1607) 27F
9 win Diem_Trinh (1591) backhanh50 (1605) 58F
10 lose backhanh50 (1589) Diem_Trinh (1607) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Diem_Trinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames