vandac58
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1948 W9549D1141L9125)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vandac58 (1932) kimphat1960 (1954) 74S
2 win kimphat1960 (1971) vandac58 (1915) 33S
3 lose Xuanky (2017) vandac58 (1928) 74S
4 win abuu161 (1857) vandac58 (1914) 48S
5 win vandac58 (1902) thanhhang123 (1788) 33S
6 win vandac58 (1889) thanhhang123 (1801) 35S
7 win vandac58 (1873) ketui511 (1882) 45S
8 win vandac58 (1856) DucDuyTP (1898) 54S
9 lose DucDuyTP (1883) vandac58 (1871) 33S
10 win timothydnc (1823) vandac58 (1841) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vandac58, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames