typhan2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1806 W5032D290L5161)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tungduongbn3 (1732) typhan2000 (1792) 28S
2 win typhan2000 (1777) tungduongbn3 (1747) 14S
3 win typhan2000 (1760) lanh69 (1803) 40S
4 lose lanh69 (1788) typhan2000 (1775) 55S
5 draw typhan2000 (1776) nguoibatbai (1731) 63S
6 win thuongcaoco (1670) typhan2000 (1763) 41S
7 win typhan2000 (1749) thuongcaoco (1684) 64S
8 win langgialai (1733) typhan2000 (1733) 38S
9 win tony5148 (1664) typhan2000 (1719) 44S
10 win tony5148 (1679) typhan2000 (1704) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by typhan2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames