pva48
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1627 W4720D846L4302)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Louiswang (1564) pva48 (1613) 71S
2 lose pva48 (1631) Louiswang (1546) 43S
3 lose hetay1 (1706) pva48 (1645) 15S
4 lose pva48 (1660) mdoang (1681) 26S
5 lose pva48 (1673) Asaupku (1749) 19S
6 lose Asaupku (1735) pva48 (1687) 23S
7 draw pva48 (1683) sampoerna12 (1838) 24S
8 lose pva48 (1698) son_mv (1702) 69S
9 lose vandung2013 (1722) pva48 (1713) 15S
10 lose pva48 (1727) caohonbaba (1781) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pva48, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames