tungtnt9
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1696 W4174D358L3920)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tungtnt9 (1712) VetLanTram18 (1680) 31S
2 win tungtnt9 (1696) Kovit19 (1707) 27S
3 lose Kovit19 (1691) tungtnt9 (1712) 22S
4 lose giaomua (1680) tungtnt9 (1729) 20S
5 draw tungtnt9 (1730) giaomua (1679) 23S
6 lose tungtnt9 (1743) kintsui (1832) 20S
7 lose tungtnt9 (1761) chucbao (1672) 20S
8 win chucbao (1686) tungtnt9 (1747) 33S
9 win tungtnt9 (1733) KO____ (1690) 30S
10 win thuanhuynh (1734) tungtnt9 (1717) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tungtnt9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames