tungtnt9
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1764 W3877D330L3626)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tungtnt9 (1749) cambay (1725) 27S
2 win cambay (1741) tungtnt9 (1733) 47S
3 lose NguyenThai10 (1735) tungtnt9 (1749) 45S
4 draw NguyenThai10 (1735) tungtnt9 (1749) 37S
5 win tungtnt9 (1727) Quangminhtu (1964) 55S
6 lose Quangminhtu (1955) tungtnt9 (1736) 19S
7 lose tungtnt9 (1756) Jimmyks (1604) 24S
8 lose Jimmyks (1583) tungtnt9 (1777) 15S
9 lose loghang2 (1788) tungtnt9 (1793) 26S
10 win loghang2 (1804) tungtnt9 (1777) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tungtnt9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames