tungtnt9
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1736 W5489D474L5183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tungtnt9 (1752) metriha1 (1720) 43S
2 draw metriha1 (1719) tungtnt9 (1753) 36S
3 lose tungtnt9 (1763) Cande (1956) 17S
4 win tungtnt9 (1743) bob888 (1877) 30S
5 lose bob888 (1865) tungtnt9 (1755) 21S
6 win nguyengiap04 (1852) tungtnt9 (1736) 20S
7 lose tungtnt9 (1749) nguyengiap04 (1839) 18S
8 lose tungtnt9 (1765) NguyenH90 (1760) 9S
9 lose tungtnt9 (1777) khahg (1886) 38S
10 lose tungtnt9 (1790) khahg (1873) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tungtnt9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames