tony1966
Cờ nhanh: 1730 W179D15L162
Cờ chậm: 2113 W126D37L86)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tony1966 (2100) maisieuphong (2022) 22S
2 draw tony1966 (2097) Chiutuong53 (2202) 27S
3 lose Chiutuong53 (2189) tony1966 (2110) 21S
4 win heamq (1993) tony1966 (2098) 29S
5 win tony1966 (2085) heamq (2006) 10S
6 draw tony1966 (2084) CoLover (2139) 71S
7 lose tony1966 (2098) supercomplex (2147) 33S
8 draw supercomplex (2148) tony1966 (2097) 31S
9 win tony1966 (2082) levantuan (2075) 90S
10 draw levantuan (2075) tony1966 (2082) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tony1966, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames