tomfuny
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1683 W944D184L864)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tomfuny (1700) VietHuy1983 (1652) 44S
2 win VietHuy1983 (1667) tomfuny (1685) 57S
3 lose tomfuny (1705) trBoo (1537) 48S
4 lose trBoo (1515) tomfuny (1727) 27S
5 lose tomfuny (1745) hanhlan (1653) 61S
6 lose hanhlan (1634) tomfuny (1764) 37S
7 win tomfuny (1751) TamNuong (1656) 34S
8 win minime (1798) tomfuny (1734) 53S
9 win tomfuny (1717) crAzicow (1752) 17S
10 win typhan2000 (1791) tomfuny (1699) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tomfuny, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames