chuong1_n
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1708 W16473D3695L16309)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chuong1_n (1689) five_diem (1814) 102S
2 lose chuong1_n (1703) hothu (1744) 27S
3 lose chuong1_n (1723) khanhluan (1561) 1S
4 win chuong1_n (1706) hoanglamga (1754) 15S
5 lose chuong1_n (1725) Alun (1617) 1S
6 win ngocbao2004 (1620) chuong1_n (1712) 13S
7 win chuong1_n (1699) ngocbao2004 (1633) 14S
8 lose chuong1_n (1713) quangjp (1746) 1S
9 lose chuong1_n (1728) quangjp (1748) 33S
10 lose chuong1_n (1745) chuyenphao (1700) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chuong1_n, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames