tiensubomay
Cờ nhanh: 2036 W452D23L394
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose better (1700) tiensubomay (2088) 31F
2 win tiensubomay (2076) better (1712) 48F
3 win better (1725) tiensubomay (2063) 23F
4 win tiensubomay (2048) better (1740) 16F
5 win better (1756) tiensubomay (2032) 27F
6 win tiensubomay (2014) better (1774) 18F
7 win better (1794) tiensubomay (1994) 19F
8 lose Applebees (1966) tiensubomay (2011) 37F
9 win tiensubomay (1996) Applebees (1981) 27F
10 lose nt7 (2035) tiensubomay (2011) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tiensubomay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames