cdle3
Cờ nhanh: 1692 W2853D201L2671
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Kate_Tsui (1704) cdle3 (1676) 39F
2 lose cdle3 (1691) eCheck (1717) 45F
3 lose eCheck (1701) cdle3 (1707) 19F
4 lose cdle3 (1723) hdan (1693) 30F
5 win hdan (1709) cdle3 (1707) 29F
6 win donaltrump (1723) cdle3 (1690) 21F
7 lose dylan56 (1735) cdle3 (1705) 42F
8 win dylan56 (1752) cdle3 (1688) 35F
9 lose cdle3 (1704) VanHoa (1692) 25F
10 lose VanHoa (1675) cdle3 (1721) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cdle3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames