thiamfo
Cờ nhanh: 1514 W1D0L0
Cờ chậm: 1951 W15814D1960L14755)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thiamfo (1962) anhlanh (2125) 33S
2 win anhlanh (2146) thiamfo (1941) 49S
3 win hoangthien42 (1925) thiamfo (1926) 35S
4 lose thiamfo (1943) hoangthien42 (1908) 94S
5 win thiamfo (1926) Kechoico (1979) 29S
6 win Kechoico (1997) thiamfo (1908) 20S
7 win thiamfo (1895) hanghuynhhat (1824) 23S
8 lose hanghuynhhat (1805) thiamfo (1914) 20S
9 lose thiamfo (1925) Utangkho1 (2078) 53S
10 lose Quantrong (2141) thiamfo (1934) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thiamfo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames