anh_thang957
Cờ nhanh: 2149 W1672D62L1795
Cờ chậm: 1593 W9D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bosegietmay (2074) anh_thang957 (2135) 40F
2 win anh_thang957 (2121) bosegietmay (2088) 47F
3 lose emtunghi (2189) anh_thang957 (2135) 30F
4 win anh_thang957 (2117) emtunghi (2207) 28F
5 lose anh_thang957 (2120) DamMe (2704) 24F
6 win anh_thang957 (2101) mr_bui (2220) 15F
7 lose hiensi (2173) anh_thang957 (2115) 62F
8 lose anh_thang957 (2130) hiensi (2158) 52F
9 win lai_ly_huynh (2155) anh_thang957 (2113) 45F
10 lose anh_thang957 (2128) lai_ly_huynh (2140) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anh_thang957, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames