thedat
Cờ nhanh: 1582 W2275D54L2444
Cờ chậm: 1755 W10747D790L10584)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ekopaint (1786) thedat (1770) 24S
2 win viethung11 (1726) thedat (1755) 32S
3 win thedat (1739) viethung11 (1742) 26S
4 win LyTheVan (1685) thedat (1725) 26S
5 lose thedat (1736) chutuoc (1893) 21S
6 lose thedat (1748) chutuoc (1881) 27S
7 lose thedat (1764) quyenquang (1749) 50S
8 win thedat (1748) quyenquang (1765) 21S
9 lose thedat (1762) kenny_kenny (1805) 17S
10 win nvdieu70 (1689) thedat (1748) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thedat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames