Sin_ho_83
Cờ nhanh: 1833 W11921D1012L12345
Cờ chậm: 1402 W97D7L119)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win minhbpm (1785) Sin_ho_83 (1819) 42F
2 lose jeremytoh (1846) Sin_ho_83 (1834) 16F
3 lose taothao2412 (1875) Sin_ho_83 (1849) 20F
4 win son_la (1848) Sin_ho_83 (1833) 50F
5 win Sin_ho_83 (1817) Saigongo (1847) 33F
6 win Sin_ho_83 (1803) uongdungsct (1754) 67F
7 lose taxi_M (1760) Sin_ho_83 (1820) 46F
8 win Sin_ho_83 (1799) khanh (1988) 38F
9 lose khanh (1977) Sin_ho_83 (1810) 49F
10 lose MotBanThoi (1955) Sin_ho_83 (1821) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sin_ho_83, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames