theblue
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1844 W1314D391L1792)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose theblue (1858) tinhtuongsea (1922) 30S
2 lose caibang_hn1 (2009) theblue (1869) 31S
3 win theblue (1852) kycuc123 (1914) 57S
4 lose kycuc123 (1900) theblue (1866) 71S
5 lose theblue (1876) i5vn (2075) 70S
6 lose theblue (1888) dinhngaloc (1992) 20S
7 draw dinhngaloc (1995) theblue (1885) 74S
8 win theblue (1868) hoa_change (1921) 32S
9 win theblue (1851) lebaobao (1913) 33S
10 win unclerain (1895) theblue (1834) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by theblue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames