north
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1822 W887D159L693)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhq8 (1805) north (1807) 48S
2 draw Emgaiqb (1948) north (1803) 70S
3 lose north (1824) hothu (1653) 12S
4 win cuongpv (1830) north (1808) 21S
5 lose north (1824) cuongpv (1814) 49S
6 win thuyvan (1753) north (1810) 15S
7 lose north (1826) Eagle (1812) 25S
8 lose Eagle (1795) north (1843) 25S
9 win north (1827) kuong_vuong (1836) 45S
10 lose north (1845) trong__ltk (1763) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by north, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames