DHKT_15
Cờ nhanh: 2273 W829D71L753
Cờ chậm: 1781 W4708D281L4924)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vosidao999 (2198) DHKT_15 (2291) 31F
2 win DHKT_15 (2277) HopN (2212) 36F
3 lose DHKT_15 (2293) iseeu (2262) 27F
4 lose iseeu (2245) DHKT_15 (2310) 31F
5 win DHKT_15 (2298) vosidao999 (2187) 20F
6 win vosidao999 (2233) DHKT_15 (2284) 25F
7 win tandinh1965 (2422) DHKT_15 (2264) 32F
8 lose tandinh1965 (2411) DHKT_15 (2275) 34F
9 win DHKT_15 (2258) vodanh8612 (2298) 30F
10 draw vodanh8612 (2299) DHKT_15 (2257) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DHKT_15, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames