thang_MADI
Cờ nhanh: 1561 W31D3L37
Cờ chậm: 1686 W5123D849L5666)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win canyon (1607) thang_MADI (1658) 45S
2 lose samyeung (1674) thang_MADI (1673) 31S
3 win doisopd245 (1646) thang_MADI (1658) 51S
4 win thang_MADI (1641) huutung (1698) 20S
5 lose huutung (1683) thang_MADI (1656) 20S
6 draw thang_MADI (1659) phongdepzai (1558) 55S
7 win thang_MADI (1641) davis07 (1736) 78S
8 win thang_MADI (1625) tdchung (1630) 15S
9 lose nducson1954 (1635) thang_MADI (1641) 20S
10 lose thang_MADI (1677) LimTT2010 (1611) 5S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thang_MADI, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames