thang_MADI
Cờ nhanh: 1697 W447D22L462
Cờ chậm: 1915 W6982D1060L7493)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoVinhHoa (1829) thang_MADI (1934) 4S
2 win thang_MADI (1921) jaimewu (1842) 31S
3 win jaimewu (1856) thang_MADI (1907) 90S
4 lose coquect (1924) thang_MADI (1922) 25S
5 draw mokhungwai (2132) thang_MADI (1916) 74S
6 lose markylma (2109) thang_MADI (1926) 36S
7 lose thang_MADI (1937) markylma (2098) 34S
8 lose thang_MADI (1966) humsam (2015) 51S
9 draw thang_MADI (1954) cn1830 (2166) 60S
10 win mjukilo (2122) thang_MADI (1910) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thang_MADI, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames