tai70
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1754 W6796D566L6097)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win island777 (1662) tai70 (1741) 32S
2 win tai70 (1725) WilliamTrinh (1757) 26S
3 lose WilliamTrinh (1741) tai70 (1741) 14S
4 lose tai70 (1754) tttt_O_tttt (1835) 42S
5 lose tai70 (1765) Pdung_cm (1906) 34S
6 lose tai70 (1779) Hotdog (1843) 48S
7 lose Hotdog (1829) tai70 (1793) 30S
8 lose buibam (1696) tai70 (1812) 21S
9 win tai70 (1800) lazird (1695) 1S
10 lose tai70 (1810) ducdung7 (1993) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tai70, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames