cotuongken
Cờ nhanh: 1591 W236D14L399
Cờ chậm: 1709 W6308D2181L6377)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuongken (1719) jackyvnn1981 (1909) 25S
2 lose jackyvnn1981 (1898) cotuongken (1730) 49S
3 lose ngheovico123 (1690) cotuongken (1766) 43S
4 lose cotuongken (1778) Sieugacute (1803) 55S
5 win lan_anh18 (1721) cotuongken (1767) 50S
6 lose cotuongken (1777) Kechoico (1970) 21S
7 lose Kechoico (1960) cotuongken (1787) 19S
8 lose cotuongken (1799) HoangLeDuc (2178) 44S
9 lose Daosieng123 (1783) cotuongken (1815) 42S
10 win tony1981 (1822) cotuongken (1799) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuongken, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames