cotuongken
Cờ nhanh: 1501 W201D12L352
Cờ chậm: 1706 W5823D2017L5878)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Robo (2328) cotuongken (1503) 26F
2 lose Some1 (1915) cotuongken (1726) 36S
3 lose cotuongken (1751) trananhkiet (1855) 44S
4 win cotuongken (1721) malucu01 (1693) 78S
5 win khiemli (1821) cotuongken (1681) 14S
6 lose DuyenHa (1661) cotuongken (1698) 29S
7 win cotuongken (1683) DuyenHa (1676) 84S
8 win cotuongken (1664) daikhe2018 (1779) 22S
9 win Khanh_Tran (1646) cotuongken (1649) 52S
10 win Khanh_Tran (1662) cotuongken (1633) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuongken, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames