cotuongken
Cờ nhanh: 1603 W285D17L507
Cờ chậm: 1721 W7339D2637L7334)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trihuynh (1645) cotuongken (1739) 24S
2 lose cotuongken (1748) TuanDo (1960) 71S
3 lose TuanDo (1950) cotuongken (1758) 8S
4 draw cotuongken (1755) Khactt (1870) 69S
5 win Khactt (1890) cotuongken (1735) 18S
6 draw arie (1890) cotuongken (1731) 60S
7 draw cotuongken (1733) luuchivinh (1658) 63S
8 lose Phong2010 (1849) cotuongken (1759) 15S
9 lose cotuongken (1788) ChoiVuiVe (1832) 33S
10 draw cotuongken (1789) Tengg (1765) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuongken, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames