phutho2014
Cờ nhanh: 1907 W34D2L13
Cờ chậm: 1894 W1961D1092L1499)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thepdo (1978) phutho2014 (1907) 24S
2 win khongkhong1 (1921) phutho2014 (1873) 37S
3 win phutho2014 (1857) vietnam01 (1885) 36S
4 win vietnam01 (1902) phutho2014 (1840) 49S
5 win phutho2014 (1831) HongTin (1610) 21S
6 win taurus9999 (1733) phutho2014 (1818) 38S
7 lose phutho2014 (1841) nhucque (1596) 21S
8 lose taurus9999 (1896) phutho2014 (1855) 20S
9 draw LyMoBach (1688) phutho2014 (1860) 32S
10 lose Binh57 (1713) phutho2014 (1929) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phutho2014, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames