phutho2014
Cờ nhanh: 1890 W40D3L21
Cờ chậm: 1809 W2057D1109L1578)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phutho2014 (1813) Faobinh (1828) 81S
2 lose Ecovid (1829) phutho2014 (1828) 30S
3 win phutho2014 (1816) hieppt (1697) 31S
4 win thittamtang (1868) phutho2014 (1798) 76S
5 lose Bach_Ho (1684) phutho2014 (1818) 25S
6 win hnv01 (1650) phutho2014 (1807) 23S
7 win hnv01 (1662) phutho2014 (1795) 29S
8 lose phutho2014 (1808) minh_tran (1880) 18S
9 lose minh_tran (1866) phutho2014 (1822) 30S
10 win phutho2014 (1876) SaiGonNho77 (1830) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phutho2014, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames