tai59
Cờ nhanh: 1984 W19011D2097L17847
Cờ chậm: 1955 W73D6L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tai59 (1964) Viet1276 (2107) 28F
2 lose tai59 (1976) Viet1276 (2095) 50F
3 win HCM_Terror (1791) tai59 (1966) 30F
4 lose tai59 (1986) botungto2013 (1848) 50F
5 win botungto2013 (1860) tai59 (1974) 30F
6 win Tranthanhtam (2019) tai59 (1957) 37F
7 win sugarskwong (1972) tai59 (1941) 39F
8 win XaXoai (1887) tai59 (1927) 54F
9 lose XaXoai (1869) tai59 (1945) 27F
10 win tai59 (1930) hthieu85 (1925) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tai59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames