tai59
Cờ nhanh: 1967 W18385D2036L17252
Cờ chậm: 1955 W73D6L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chengxin (1888) tai59 (1953) 24F
2 win tai59 (1939) GaiHue (1903) 57F
3 lose GaiHue (1885) tai59 (1957) 33F
4 lose Mahathir91 (2158) tai59 (1967) 29F
5 win tai59 (1945) Mahathir91 (2180) 20F
6 win son_la (1959) tai59 (1929) 31F
7 lose gathoima (1965) tai59 (1944) 38F
8 draw tai59 (1944) gathoima (1965) 59F
9 win tai59 (1928) bluehorse (1939) 44F
10 lose lichsieu (1884) tai59 (1945) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tai59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames