tai59
Cờ nhanh: 1927 W23099D2552L21761
Cờ chậm: 1955 W73D6L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tai59 (1947) cau__hue (2148) 16F
2 lose cau__hue (2126) tai59 (1969) 32F
3 win tai59 (1923) cau__hue (2172) 23F
4 lose cau__hue (2153) tai59 (1942) 23F
5 lose tai59 (1969) cau__hue (2044) 29F
6 lose cau__hue (2013) tai59 (2000) 21F
7 win tai59 (1963) cau__hue (2050) 43F
8 win binh___dinh (1980) tai59 (1928) 23F
9 lose tai59 (1960) binh___dinh (1948) 34F
10 draw binh___dinh (1948) tai59 (1960) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tai59, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames