suker
Cờ nhanh: 1980 W33398D866L29600
Cờ chậm: 1999 W149D7L99)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Docongsu123 (1937) suker (1997) 14F
2 win suker (1981) JiaJia (1990) 20F
3 win chuyenthua (1929) suker (1967) 30F
4 win suker (1952) chuyenthua (1944) 10F
5 win vukhai (1851) suker (1939) 24F
6 win suker (1925) vukhai (1865) 42F
7 win suker (1911) duongka (1849) 26F
8 win suker (1892) kingloh5 (1997) 14F
9 lose suongkhoi (1828) suker (1910) 62F
10 win suker (1896) suongkhoi (1842) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suker, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames