suker
Cờ nhanh: 1968 W34813D889L30814
Cờ chậm: 1999 W149D7L99)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose suker (1986) lolo (1914) 24F
2 lose suker (2003) ducans (1966) 43F
3 win ducans (1981) suker (1988) 24F
4 lose suker (2003) Binhphong_Ma (2004) 37F
5 lose Binhphong_Ma (1988) suker (2019) 51F
6 lose ZuiZoi (2077) suker (2033) 33F
7 win suker (2015) ZuiZoi (2095) 31F
8 win michaeltfl (1970) suker (2000) 26F
9 win suker (1985) khongcan (1974) 31F
10 win khongcan (1990) suker (1969) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suker, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames