suker
Cờ nhanh: 1890 W29580D832L26180
Cờ chậm: 2016 W149D7L98)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinhuk (1998) suker (1917) 4F
2 win suker (1904) camranh2018 (1832) 31F
3 lose camranh2018 (1813) suker (1923) 32F
4 lose Wander9s (1978) suker (1937) 21F
5 lose suker (1952) Wander9s (1963) 34F
6 lose suker (1969) derossi9 (1932) 27F
7 lose suker (1985) anh_thang57 (1984) 8F
8 win anh_thang57 (2001) suker (1968) 31F
9 win suker (1953) namca (1936) 18F
10 lose meco (2048) suker (1966) 4F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by suker, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames