spykid
Cờ nhanh: 2053 W6469D327L5739
Cờ chậm: 2020 W1089D134L889)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TVDANG123 (2043) spykid (2069) 21F
2 win spykid (2060) James998 (1826) 37F
3 lose lvhan62 (2125) spykid (2074) 33F
4 win spykid (2056) lvhan62 (2143) 24F
5 lose spykid (2069) ihren (2137) 18F
6 lose spykid (2084) bssk3 (2111) 59F
7 win bssk3 (2128) spykid (2067) 25F
8 win vi_cuong (1824) spykid (2058) 24F
9 win Szep (1920) spykid (2046) 1F
10 win spykid (2034) Szep (1932) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by spykid, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames