sonht75
Cờ nhanh: 1496 W3D0L5
Cờ chậm: 1547 W1840D226L2268)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sonht75 (1558) cuoi_hihi (1708) 31S
2 lose cuoi_hihi (1696) sonht75 (1570) 12S
3 win yuzet (1586) sonht75 (1554) 74S
4 lose sonht75 (1569) yuzet (1571) 23S
5 lose HFDC (1589) sonht75 (1584) 33S
6 win sonht75 (1567) hoanghien12 (1621) 53S
7 lose nattajak (1509) sonht75 (1585) 91S
8 lose QuangN1 (1702) sonht75 (1597) 19S
9 lose sonht75 (1610) QuangN1 (1689) 24S
10 lose sonht75 (1623) lad1510 (1707) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sonht75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames