ray2017
Cờ nhanh: 2055 W6376D121L5877
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ray2017 (2039) hoabmt1966 (2040) 62F
2 win thinh61 (1973) ray2017 (2025) 16F
3 win ray2017 (2010) thinh61 (1988) 24F
4 win manhhuyen82 (1861) ray2017 (1999) 18F
5 win ray2017 (1987) manhhuyen82 (1873) 14F
6 lose ray2017 (2000) ThuaBoChay (2082) 41F
7 win ray2017 (1982) andyorleans (2058) 31F
8 win ray2017 (1963) andyorleans (2077) 60F
9 win ray2017 (1950) Rusty_2017 (1865) 28F
10 win ray2017 (1936) Rusty_2017 (1879) 11F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ray2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames