quanghuy6111
Cờ nhanh: 1711 W1900D106L1935
Cờ chậm: 1894 W104D12L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose letrunghong (1774) quanghuy6111 (1725) 39F
2 win satthu79 (1793) quanghuy6111 (1707) 26F
3 lose quanghuy6111 (1721) satthu79 (1779) 64F
4 lose quanghuy6111 (1734) k30 (1812) 88F
5 win codonhetsuc2 (1706) quanghuy6111 (1719) 19F
6 win codonhetsuc2 (1722) quanghuy6111 (1703) 29F
7 lose KhnhNguyn9 (1731) quanghuy6111 (1718) 25F
8 lose quanghuy6111 (1734) KhnhNguyn9 (1715) 33F
9 lose quanghuy6111 (1748) cotuong58 (1808) 31F
10 lose quanghuy6111 (1763) sydneyee (1795) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quanghuy6111, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames