quanghuy6111
Cờ nhanh: 1616 W1064D61L1066
Cờ chậm: 1893 W102D12L75)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DvDfx (1572) quanghuy6111 (1633) 21F
2 win DvDfx (1587) quanghuy6111 (1618) 14F
3 lose quanghuy6111 (1630) mustang_1 (1730) 30F
4 lose mustang_1 (1717) quanghuy6111 (1643) 31F
5 lose riannguyen (1599) quanghuy6111 (1660) 24F
6 win riannguyen (1613) quanghuy6111 (1646) 28F
7 lose ducan (1701) quanghuy6111 (1660) 24F
8 lose quanghuy6111 (1903) anhhatau (2106) 53S
9 lose totoyou (1694) quanghuy6111 (1675) 19F
10 win quanghuy6111 (1658) totoyou (1711) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quanghuy6111, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames