profi
Cờ nhanh: 1818 W6014D307L6887
Cờ chậm: 1505 W13D3L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose profi (1834) Hoa_lieu (1825) 44F
2 win profi (1817) totoyou (1854) 2F
3 lose profi (1832) totoyou (1839) 34F
4 win QuocTienND (1667) profi (1821) 23F
5 win PhoTai (1807) profi (1788) 31F
6 win profi (1748) thuaai (1889) 27F
7 lose thuaai (1863) profi (1774) 25F
8 win dangdinhhieu (1645) profi (1762) 32F
9 lose profi (1782) dangdinhhieu (1625) 58F
10 lose carlos (1865) profi (1795) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by profi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames