pka60
Cờ nhanh: 1506 W3D1L2
Cờ chậm: 1497 W8124D287L8432)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose pka60 (1512) alex97 (1532) 10S
2 lose pka60 (1526) Phat1947 (1565) 38S
3 lose dzin80 (1750) pka60 (1535) 33S
4 win pka60 (1520) trungquang (1499) 21S
5 lose chonghong12 (1567) pka60 (1535) 29S
6 lose pka60 (1551) chonghong12 (1551) 13S
7 lose sonly (1589) pka60 (1566) 37S
8 lose Lee504 (1486) pka60 (1585) 22S
9 win pka60 (1572) Lee504 (1499) 44S
10 lose pka60 (1588) yenhoa7 (1573) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pka60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames