ThachXuan
Cờ nhanh: 1425 W4D0L10
Cờ chậm: 1461 W8676D1241L9729)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ThachXuan (1459) ThuaMoiVui (1552) 31S
2 lose COCOLAVUIROI (1458) ThachXuan (1475) 74S
3 win ThachXuan (1460) Z68 (1454) 70S
4 win Z68 (1470) ThachXuan (1444) 61S
5 lose ThachXuan (1460) Bernie (1460) 28S
6 win Bernie (1477) ThachXuan (1443) 32S
7 lose ThachXuan (1458) Bernie (1462) 25S
8 lose vukim (1439) ThachXuan (1475) 41S
9 lose ThachXuan (1490) nuida (1511) 19S
10 draw nuida (1511) ThachXuan (1490) 103S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThachXuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames