phuoc1368
Cờ nhanh: 1412 W12235D68L13140
Cờ chậm: 1835 W7637D1009L6918)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hu626 (1614) phuoc1368 (1857) 79S
2 win phuoc1368 (1848) hu626 (1623) 49S
3 lose phuoc1368 (1862) bigease (1898) 28S
4 draw phuoc1368 (1861) bigease (1899) 56S
5 win mothai (1691) phuoc1368 (1850) 40S
6 win phuoc1368 (1834) vittroi37 (1841) 32S
7 win tuanda (1818) phuoc1368 (1818) 11S
8 win phuoc1368 (1808) toandaimo (1626) 21S
9 lose proplay1 (1792) phuoc1368 (1824) 59S
10 lose phuoc1368 (1839) xichmich (1867) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuoc1368, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames