hoangnghi
Cờ nhanh: 1416 W2D0L14
Cờ chậm: 1526 W6538D293L8712)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hetay1 (1617) hoangnghi (1507) 47S
2 win hetay1 (1637) hoangnghi (1487) 40S
3 lose hathubatee (1550) hoangnghi (1501) 53S
4 lose Brownie (1480) hoangnghi (1518) 1S
5 lose xephaoxe123 (1552) hoangnghi (1533) 22S
6 lose Nvsum_1009 (1540) hoangnghi (1549) 25S
7 lose chutho (1565) hoangnghi (1565) 9S
8 win chutho (1581) hoangnghi (1549) 34S
9 lose thienhuongnt (1565) hoangnghi (1565) 33S
10 lose thangloi57 (1553) hoangnghi (1581) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangnghi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames