durillo
Cờ nhanh: 1418 W28D4L47
Cờ chậm: 1500 W4504D775L5520)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose durillo (1517) Coke (1478) 32S
2 win dc46 (1472) durillo (1502) 19S
3 win durillo (1487) One0one (1461) 16S
4 lose khiemhoang (1586) durillo (1500) 51S
5 lose durillo (1509) vinhcuong (1738) 17S
6 win laoba (1537) durillo (1492) 28S
7 lose durillo (1507) laoba (1522) 36S
8 draw durillo (1504) NanamiS (1608) 144S
9 lose NanamiS (1595) durillo (1517) 19S
10 lose durillo (1529) vanthuy2 (1647) 77S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by durillo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames