phubinnhccts
Cờ nhanh: 1498 W2D0L2
Cờ chậm: 1629 W1949D151L1908)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose haoxa (1538) phubinnhccts (1648) 71S
2 win phubinnhccts (1633) Dxn123 (1601) 116S
3 win Dxn123 (1617) phubinnhccts (1617) 30S
4 lose phubinnhccts (1637) anhnqvtco (1473) 47S
5 win anhnqvtco (1484) phubinnhccts (1626) 69S
6 win hongha2 (1635) phubinnhccts (1610) 27S
7 lose phubinnhccts (1626) hongha2 (1619) 47S
8 lose Alena (1639) phubinnhccts (1642) 68S
9 win phubinnhccts (1627) tattoohugo_6 (1618) 63S
10 lose tattoohugo_6 (1601) phubinnhccts (1644) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phubinnhccts, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames