philover
Cờ nhanh: 2046 W1364D117L1347
Cờ chậm: 1486 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win YellowBird (1908) philover (2034) 26F
2 lose emgai_que (1993) philover (2051) 27F
3 lose philover (2069) emgai_que (1975) 26F
4 lose holuongnie (2157) philover (2082) 43F
5 lose philover (2096) holuongnie (2143) 34F
6 lose philover (2109) jinju (2195) 1F
7 lose bachvy00 (2061) philover (2126) 25F
8 win philover (2112) bachvy00 (2075) 52F
9 win philover (2098) sauruou71 (2043) 61F
10 win sauruou71 (2058) philover (2083) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by philover, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames