oceanpee
Cờ nhanh: 1734 W6758D611L7139
Cờ chậm: 1760 W4762D604L4405)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DOCTOR (1696) oceanpee (1751) 29F
2 win kawa123 (1722) oceanpee (1736) 44F
3 lose PhamLai (1724) oceanpee (1752) 26F
4 lose EasyC (1760) oceanpee (1768) 18F
5 win EasyC (1776) oceanpee (1752) 1F
6 lose lolotica738 (1704) oceanpee (1769) 33F
7 lose alexander (1783) oceanpee (1785) 23F
8 win Zn8 (1769) oceanpee (1769) 28F
9 win chuyenmon (1753) oceanpee (1754) 1F
10 win KO____ (1690) oceanpee (1740) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oceanpee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames