oceanpee
Cờ nhanh: 1706 W2980D286L3464
Cờ chậm: 1760 W4762D604L4405)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khongkhoan (1653) oceanpee (1692) 38F
2 win xuangiang1 (1670) oceanpee (1677) 35F
3 win HungTung (1664) oceanpee (1661) 45F
4 win thaists (1626) oceanpee (1646) 33F
5 lose MING1234 (1662) oceanpee (1661) 31F
6 lose letrunghong (1742) oceanpee (1674) 18F
7 lose oceanpee (1690) kemongdu (1667) 39F
8 win CoNamDinh (1684) oceanpee (1674) 33F
9 draw Thang1thua1 (1718) oceanpee (1673) 44F
10 lose levantri (1751) oceanpee (1687) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by oceanpee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames