nsp
Cờ nhanh: 1558 W1382D44L1299
Cờ chậm: 1576 W101D8L86)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nsp (1574) Excelo_0282 (1557) 42F
2 win nsp (1558) vksldminh (1565) 30F
3 lose lamsonbui (1574) nsp (1573) 38F
4 lose nsp (1587) hocdanhchoi (1625) 42F
5 lose sesan (1573) nsp (1603) 37F
6 win nsp (1586) tamk5 (1645) 48F
7 lose tamk5 (1630) nsp (1601) 47F
8 win son5678 (1580) nsp (1586) 59F
9 lose Co_Rat_Toi (1622) nsp (1601) 43F
10 lose Co_Rat_Toi (1622) nsp (1616) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nsp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames