hungtran58
Cờ nhanh: 1523 W3423D248L3247
Cờ chậm: 1692 W12226D2257L11317)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hungtran58 (1677) namtrang (1671) 25S
2 lose hungtran58 (1693) zloukili (1681) 42S
3 lose thedawn (1745) hungtran58 (1707) 58S
4 win MaiO (1705) hungtran58 (1691) 83S
5 lose hungtran58 (1537) M2000 (1573) 79F
6 win taogiaphu99 (1397) hungtran58 (1525) 32F
7 lose hungtran58 (1535) CaiXichDu (1705) 50F
8 lose hungtran58 (1550) hocdanhchoi (1551) 38F
9 win thu54 (1559) hungtran58 (1534) 40F
10 lose Lamhoa69 (1592) hungtran58 (1710) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungtran58, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames