nhat_huy
Cờ nhanh: 2078 W671D60L684
Cờ chậm: 2225 W1292D283L1028)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thiamfo (2090) nhat_huy (2213) 48S
2 lose nhat_huy (2233) thiamfo (2070) 38S
3 win nhat_huy (2222) phuchu (2083) 36S
4 lose phuchu (2062) nhat_huy (2243) 29S
5 lose nhat_huy (2259) Qiufo (2121) 1S
6 win NgcLinhN (2100) nhat_huy (2248) 43S
7 lose nhat_huy (2269) NgcLinhN (2079) 25S
8 win nhat_huy (2260) phuchu (2048) 28S
9 win phuchu (2058) nhat_huy (2250) 50S
10 lose nhat_huy (2269) thiamfo (2167) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhat_huy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames