nhat_huy
Cờ nhanh: 2063 W670D60L684
Cờ chậm: 2186 W1120D245L896)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw kentk (2008) nhat_huy (2191) 47S
2 draw nhat_huy (2196) kentk (2003) 30S
3 lose tmtquan (2104) nhat_huy (2215) 30S
4 win nhat_huy (2202) tmtquan (2117) 10S
5 lose nhat_huy (2221) hung_sim2 (2106) 64S
6 win hung_sim2 (2119) nhat_huy (2208) 20S
7 lose De1SW (2168) nhat_huy (2225) 16S
8 draw nhat_huy (2226) De1SW (2167) 54S
9 win nhat_huy (2215) linhdang (2047) 33S
10 win nhat_huy (2205) cmlee (2008) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhat_huy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames