nhat_huy
Cờ nhanh: 2237 W2390D252L2254
Cờ chậm: 2375 W1344D286L1050)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nhat_huy (2257) co_thanhhoa (2101) 34F
2 lose co_thanhhoa (2080) nhat_huy (2278) 18F
3 lose co_thanhhoa (2167) nhat_huy (2297) 24F
4 lose nhat_huy (2318) co_thanhhoa (2146) 58F
5 win thiamfo (2210) nhat_huy (2364) 24S
6 win nhat_huy (2352) thiamfo (2222) 23S
7 win nhat_huy (2307) tuhythaihau (2139) 36F
8 win tuhythaihau (2150) nhat_huy (2296) 61F
9 win nhat_huy (2286) GrandMaster (2099) 42F
10 win GrandMaster (2110) nhat_huy (2275) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhat_huy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames