nhat_huy
Cờ nhanh: 2035 W664D60L681
Cờ chậm: 2246 W697D148L605)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thiamfo (2035) nhat_huy (2236) 72S
2 win nhat_huy (2226) thiamfo (2045) 34S
3 win ajkieu (2164) nhat_huy (2212) 30S
4 win nhat_huy (2201) thiamfo (2049) 44S
5 win thiamfo (2061) nhat_huy (2189) 45S
6 win firsttwo (2093) nhat_huy (2176) 26S
7 lose nhat_huy (2195) firsttwo (2074) 21S
8 win firsttwo (2087) nhat_huy (2182) 26S
9 lose nhat_huy (2201) firsttwo (2068) 26S
10 lose nhat_huy (2219) thiamfo (2139) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhat_huy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames