nhat_huy
Cờ nhanh: 2035 W664D60L681
Cờ chậm: 2232 W660D143L584)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nhat_huy (2222) thiamfo (2051) 31S
2 lose thiamfo (2029) nhat_huy (2244) 69S
3 win thiamfo (2067) nhat_huy (2233) 34S
4 draw nhat_huy (2238) thiamfo (2062) 33S
5 win nhat_huy (2228) thiamfo (2029) 57S
6 win thiamfo (2039) nhat_huy (2218) 57S
7 win thiamfo (2039) nhat_huy (2207) 67S
8 win nhat_huy (2194) huynh_ha (2113) 32S
9 win nhat_huy (2182) thiamfo (2061) 26S
10 win terrylee (2084) nhat_huy (2169) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nhat_huy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames