ngvbinha
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1916 W515D101L363)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vanthanha1 (2051) ngvbinha (1928) 47S
2 win ngvbinha (1918) trungthanh13 (1729) 79S
3 win trungthanh13 (1739) ngvbinha (1908) 34S
4 lose ngvbinha (1926) VuonHaiPhong (1831) 18S
5 lose VuonHaiPhong (1811) ngvbinha (1946) 42S
6 lose ngvbinha (1967) kieugiang01 (1769) 27S
7 win kieugiang01 (1779) ngvbinha (1957) 30S
8 win Chesser01 (1716) ngvbinha (1948) 71S
9 win ngvbinha (1939) Chesser01 (1725) 35S
10 win ngvbinha (1922) latan (1984) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngvbinha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames