ngovanco1
Cờ nhanh: 1486 W0D0L1
Cờ chậm: 1895 W8602D1034L8009)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngovanco1 (1932) gap_la_chet (1841) 35S
2 win ngovanco1 (1905) HANTHUYLINH (1831) 58S
3 win daidao7 (1831) ngovanco1 (1876) 20S
4 draw besieger (1919) ngovanco1 (1875) 50S
5 lose ngovanco1 (1890) besieger (1904) 25S
6 lose MVanDang (1876) ngovanco1 (1906) 48S
7 win AC4888 (1911) ngovanco1 (1872) 53S
8 lose hoabien1 (1802) ngovanco1 (1890) 35S
9 win ngovanco1 (1876) hoabien1 (1816) 24S
10 lose ngovanco1 (1892) phuoc1368 (1888) 70S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngovanco1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames