ngoko2019
Cờ nhanh: 1420 W35D0L66
Cờ chậm: 1664 W3060D307L3015)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngoko2019 (1678) vuichoi123 (1736) 26S
2 lose vuichoi123 (1721) ngoko2019 (1693) 30S
3 win behong (1693) ngoko2019 (1677) 54S
4 draw benhai (1712) ngoko2019 (1676) 88S
5 win khan_duy1264 (1432) ngoko2019 (1667) 47S
6 win ngoko2019 (1649) penny (1719) 34S
7 lose penny (1705) ngoko2019 (1663) 27S
8 win nhankythuq10 (1545) ngoko2019 (1651) 26S
9 win ngoko2019 (1638) nhankythuq10 (1558) 35S
10 lose vtran (1660) ngoko2019 (1653) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngoko2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames