ngoko2019
Cờ nhanh: 1409 W24D0L36
Cờ chậm: 1531 W2255D205L2228)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Binh_Minh11 (1480) ngoko2019 (1549) 27S
2 win ngoko2019 (1535) Binh_Minh11 (1494) 36S
3 lose ngoko2019 (1555) nqk28703 (1394) 26S
4 win ngoko2019 (1543) Dinh123 (1418) 14S
5 win amazone (1508) ngoko2019 (1528) 64S
6 win brendansw (1515) ngoko2019 (1512) 1S
7 lose Lytanquan (1526) ngoko2019 (1528) 18S
8 lose ngoko2019 (1545) Lytanquan (1509) 29S
9 win XECHOT (1420) ngoko2019 (1533) 38S
10 win ngoko2019 (1520) XECHOT (1433) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngoko2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames